Page 5 - Katalog - Özka Grup Mimarlık | Cam Balkon Sistemleri - ozkagrupmimarlik.com.tr
P. 5
Balkon’da
neler sunuyoruz?

Çift Çelik Zincirli
Taşıma Sistemi

Tam balkon’da her biri 400 kg’a kadar
ağır yükler için tasarlanmış çift çelik
zincirli taşıma sistemi kullanılmaktadır.

Silinebilir Hareketli Siz de “İyi ki
Cam Panel Sistemi
Tambalkon
Tam balkon’da giyotin cam balkon
sistemi, Albert Genau patentli “ Siline- yaptırdım”
bilir Hareketli Cam Panel Sistemi” ile
kolay ve %100 temizlik sağlar. diyeceksiniz!

El & Parmak Sıkışma Önleyici Tambalkon
Hareketli tırabzan TAM yalıtımlıdır!

Tam balkon’da her biri 400 kg’a kadar Tambalkon Isıcamlı’dır. Tek
ağır yükler için tasarlanmış çift çelik camlı cam balkon sistem-
zincirli taşıma sistemi kullanılmaktadır. lerine göre 5 kata varan
yüksek yalıtım sağlar.
Uzaktan Kumanda ve Mobil Evinize yeni bir oda, size
Uygulama ile Kontrol yeni bir yașam alanı
olușturur.
Tam otomatik sistemi ister kumanday-
la ister iOS / Android aplikasyonuyla
cep telefonundan kontrol edilebilir.

En Yüksek Yalıtım

Sistemin tüm boşluklarında EPDM
conta ve kıl fırça kesintisiz 5 kata va-
ran ısı yalıtımı sağlar.

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10